30/06/2012

Sjov med sushi

Mathias og jeg mødtes 14.30 i min ydmyge bolig for at slå vores pjalter - og budget - sammen, i vores forsøg på at løse den udfordring vi var blevet stillet. Vi planlagde kort vores udflugt og fremgangsmåde og så tog vi ellers i Fakta.

(Bæk, 2012, Video 1)
Efter Fakta gik vi straks i gang med produktion af sushi, hvilket ikke tog voldsomt lang tid. Og som god videnskabelig praksis dikterer, nød vi naturligvis en øl efter endt arbejde.

(Bæk, 2012, Video 2)
Og så var tiden ellers kommet til det store eksperiment. Efter først at have glemt sushien og være kommet et godt stykke af vejen før vi opdagede det, at have back-tracket og endelig fået os transporteret til Friis, samt have gået til det nederste dæk af parkeringskælderen for blot at blive fulgt ovenpå af to mellemfornøjede vagter fik vi endelig sat gang i eksperimentet. Fejlkilder følger.

(Maagaard, 2012, Video 3)
Vores oprindelige hypotese var, at sushi kører hurtigere på gelænderet på en rulletrappe end på selve rulletrappen. Ydermere hypoteserede vi, at der ikke ville være den store forskel mellem torskerogns-sushi og tun-sushi, men at mazarintærten - både på grund af let- og lækkerhed - ville opnå andre resultater end de to førstnævnte. Og man må sige ud fra det ovenstående, at det er svært at konkludere på. Der synes dog blandt de eksperimenterende parter og set ud fra særligt mazarintærte-sushiens tur på trappen, at være en art hold i den fremsatte hypotese. Dog kan vore resultater ikke siges at være endelige og videre forsøg er nødvendige for at opnå en endelige konklusion på dette problem. Flere typer af sushi kunne have været anvendt, men for eksperimentets skyld og for at kunne sammenligne resultaterne, valgte vi at anvende en begrænset mængde. Med hensyn til den rene mazarintærte som kontroleksperiment, må det overvejes hvorvidt denne er hensigtsmæssig til formålet.

(Bilag 1
For en god ordens skyld er her de brugte ingredienser i sushien.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar